Na tej stronie wykorzystywane są ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej.EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2019

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2019

,, Ile języków znasz , tyle razy jesteś człowiekiem” 1.10.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. To święto zostało ustanowione w 2001r. przez Radę Europy. Celem jego jest promowanie ...

Obóz szkoleniowy dla klas mundurowych

Obóz szkoleniowy dla klas mundurowych

Od 23 do 27 września 2019 uczniowie klas pierwszych o profilu mundurowym, uczestniczyli w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez dyrekcję szkoły oraz Jednostkę Strzelecką. Zajęcia dotyczyły podstawowych umiejętności z ...

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września na uroczystym apelu pani dyrektor Katarzyna Koś powitała uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny 2019/2020. Samych piątek życzyła w szczególności uczniom klas maturalnych, a klasom pierwszym, by dobrze czuli...

Uczeń z Trzcinicy wicemistrzem Polski

Uczeń z Trzcinicy wicemistrzem Polski

W dniach 10-12.07.2019 roku na stadionie w Poznaniu miały miejsce zmagania młodych zawodników w 25. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która od kilku sezonów oficjalnie posiada rangę Mistrzostw Polski. Wspaniale ...Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w Naszej Szkole

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

ECDL

Nasza szkoła ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły telefonicznie lub osobiście albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najpełniejsze informacje uzyskasz u egzaminatora Leszka Czecha, który jest nauczycielem naszej szkoły:

e-mail: l.czech@zstrzcinica.pl
telefon: 0-605056207, szkolny: (013) 4429566.

Pełną listę egzaminatorów możesz znaleźć na polskiej stronie ECDL.

Jakie są korzyści z ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiednie dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat.

Obecnie obsługa komputera ma coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności.

Cele ECDL

 • Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
 • Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
 • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
 • Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Egzaminy

Egzaminy sprawdzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne i obejmują:

Egzamin teoretyczny:

Egzaminy praktyczne:

 • Użytkowanie komputerów - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
 • Przetwarzanie tekstów - używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.
 • Arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych,umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
 • Bazy danych - pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
 • Usługi w sieciach informatycznych - zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z "autostrady informatycznej".

Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanych egzaminatorów w ciągu trzech lat. Wszystkie egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy w całej Europie są ekwiwalentne.

Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK)

EKUK European Computer Skills Card (ECSC)

Zdający otrzymuje Kartę umiejętności przed pierwszym egzaminem. Po zdaniu każdego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest aktualizowana. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych do Polskiego Biura ECDL, gdzie będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Sprawy organizacyjne

Egzaminatorami są odpowiednio przeszkoleni członkowie PTI. Koordynacją działań i udzielaniem wszelkiej informacji zajmuje się Polskie Biuro ECDL:

Polskie Biuro ECDL
Rynek 8
20-111 Lublin
tel. (081) 441 50 16
fax. (081) 441 50 15
e-mail: ecdl@antenor.pol.lublin.pl
a także wszystkie Oddziały i Koła PTI.

Cennik nowych opłat związanych z ECDL

L.p. Pozycja Kwota
1 Europejska Karta Umiejętności Komputerowych 50,00 zł (40,00 zł)
2 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 50,00 zł (40,00 zł)
3 Opłata egzaminacyjna jednego modułu 30,00 zł (25,00 zł)

Wszystkie opłaty są wnoszone na konto ZG PTI:

PTI ZG Warszawa
PBK IX O/Warszawa
11101040-411040000475

W nawiasach podane zostały opłaty zniżkowe, które dotyczą:

 • młodzieży szkolnej i akademickiej
 • ośrodków szkoleniowych "wykupujących" ponad 100 egzaminów w ciągu roku

UWAGA!

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest przedstawienie egzaminatorom dowodów wpłat za poszczególne moduły.