Na tej stronie wykorzystywane są ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej.Piknik Rodzinny

Piknik Rodzinny

Słoneczna sobota w naszej szkole, czyli ŚWIĘTO RODZINY & DZIEŃ OTWARTY bo "Dla wszystkich rodziców, nauczycieli i uczniów - szkoła jest wspólnotą, jest wielką rodziną wychowawczą" ks. S.Chrobak 8 ...

Kurs barmański

Kurs barmański

Jak mieszać składniki, żeby powstał smaczny drink? Jak dobierać smaki i kolory? Tego i jeszcze wielu ciekawych rzeczy dowiedzieli się pełnoletni uczniowie, którzy wzięli udział w kursie barmańskim w naszej szkole. Kurs ...

Nagroda

Nagroda

14 czerwca 2024r. w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najzdolniejszych uczniów z terenu powiatu jasielskiego. W tym roku Zarząd Powiatu przyznał nagrodę „Bene Meritus - dobrze zasłużony” dla...

RAJD SZLAKIEM  KONFEDERATÓW BARSKICH

RAJD SZLAKIEM KONFEDERATÓW BARSKICH

Pamięć, historia, integracja oraz walory Beskidu Niskiego, czyli RAJD SZLAKIEM KONFEDERATÓW BARSKICH - Ożenna 2024. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie!Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w Naszej Szkole

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

ECDL

Nasza szkoła ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły telefonicznie lub osobiście albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najpełniejsze informacje uzyskasz u egzaminatora Leszka Czecha, który jest nauczycielem naszej szkoły:

e-mail: l.czech@zstrzcinica.pl
telefon: 0-605056207, szkolny: (013) 4429566.

Pełną listę egzaminatorów możesz znaleźć na polskiej stronie ECDL.

Jakie są korzyści z ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiednie dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat.

Obecnie obsługa komputera ma coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności.

Cele ECDL

 • Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
 • Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
 • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
 • Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Egzaminy

Egzaminy sprawdzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne i obejmują:

Egzamin teoretyczny:

Egzaminy praktyczne:

 • Użytkowanie komputerów - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
 • Przetwarzanie tekstów - używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.
 • Arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych,umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
 • Bazy danych - pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
 • Usługi w sieciach informatycznych - zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z "autostrady informatycznej".

Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanych egzaminatorów w ciągu trzech lat. Wszystkie egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy w całej Europie są ekwiwalentne.

Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK)

EKUK European Computer Skills Card (ECSC)

Zdający otrzymuje Kartę umiejętności przed pierwszym egzaminem. Po zdaniu każdego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest aktualizowana. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych do Polskiego Biura ECDL, gdzie będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Sprawy organizacyjne

Egzaminatorami są odpowiednio przeszkoleni członkowie PTI. Koordynacją działań i udzielaniem wszelkiej informacji zajmuje się Polskie Biuro ECDL:

Polskie Biuro ECDL
Rynek 8
20-111 Lublin
tel. (081) 441 50 16
fax. (081) 441 50 15
e-mail: ecdl@antenor.pol.lublin.pl
a także wszystkie Oddziały i Koła PTI.

Cennik nowych opłat związanych z ECDL

L.p. Pozycja Kwota
1 Europejska Karta Umiejętności Komputerowych 50,00 zł (40,00 zł)
2 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 50,00 zł (40,00 zł)
3 Opłata egzaminacyjna jednego modułu 30,00 zł (25,00 zł)

Wszystkie opłaty są wnoszone na konto ZG PTI:

PTI ZG Warszawa
PBK IX O/Warszawa
11101040-411040000475

W nawiasach podane zostały opłaty zniżkowe, które dotyczą:

 • młodzieży szkolnej i akademickiej
 • ośrodków szkoleniowych "wykupujących" ponad 100 egzaminów w ciągu roku

UWAGA!

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest przedstawienie egzaminatorom dowodów wpłat za poszczególne moduły.