Na tej stronie wykorzystywane są ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej.Uczeń Zespołu Szkół  w Trzcinicy Mistrzem Europy

Uczeń Zespołu Szkół w Trzcinicy Mistrzem Europy

W dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku w ośrodkach narciarskich w Czarnej Górze i Dusznikach Zdroju odbył się European Winter Para Sport Event – Poland 2020. Jest to pierwsza tego typu w Europie, niekomercyjna impreza ...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 2 marca 2020r. w Jaśle  uroczyście obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddano hołd tym, którzy walcząc o niepodległą Polskę zostali skazani przez komunistów na śmierć i zapomnienie. ...

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

W tym roku uroczyste wręczenie dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów odbyło się 4 lutego 2020 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Wśród najlepszych uczniów województwa podkarpackiego znaleźli się nasi ucz...

Ferie z wojskiem

Ferie z wojskiem

W dniu 14.01.2020 r. w kompleksie koszarowym 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie odbyła się akcja promocyjna pod hasłem " FERIE Z WOJSKIEM". W ramach akcji Strzelcy naszej szkoły wraz z płk Tadeuszem George, wzięl...CERTYFIKAT: „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie” (Rezolucja I Konferencji Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Saloniki 1997).

Zgodnie z tą rezolucją w dniu 19 listopada 2003 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto uchwalę (Uchwała 11) w sprawie przystąpienia Zespół Szkół w Trzcinicy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Ważnym krokiem na etapie tworzenia tego typu szkoły była wstępna diagnoza stanu wyjściowego, ustalenie problemów priorytetowych oraz planu działania i ewaluacji. Popularyzowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie było głównym zadaniem szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia. W skład szkolnego zespołu weszli:

Główny koordynator programu

  • mgr inż. Halina Czubik

Członkowie:

  • mgr inż. Stefan Owsiak
  • mgr Anna Walaszczyk
  • mgr Elżbieta Marcisz

Z zespołem aktywnie współpracowali: mgr Tomasz Wojtas, mgr Joanna Fara, higienistka szkolna Danuta Janiga. Szkolny zespół ds. Promocji Zdrowia pomógł członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcje Szkoły Promującej Zdrowie, stworzył program, rozdzielił zadania, koordynował realizację projektów promocji zdrowia, prowadził edukację zdrowotną uczniów i pracowników. Próbował tworzyć klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i osobistemu rozwojowi poszczególnych uczniów i pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wzmacniający ich poczucie wartości, wspierający partnerstwo.

Po okresie działań przygotowawczych na II konferencji Promocji Zdrowia Zespół Szkół w Trzcinicy został włączony do Sieci Szkół Promującej Zdrowie otrzymując Certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Otrzymanie tego certyfikatu daje możliwości starania się o certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkolny zespół ds. Promocji Zdrowia prowadzi działania w tym kierunku. Główne zadanie to: Kształtowanie Umiejętności Życiowych – UŻ. „Umiejętności Życiowe” według definicji WHO oznaczają umiejętności umożliwiające człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może sobie skuteczne radzić z zadaniami (wymaganiami) i wyzwaniami codziennego życia. Prowadzone zajęcia pozwalają młodzieży zwiększyć wiedzę o zdrowiu i sposobie jego ochrony, pozwalają wpłynąć na zmiany samopoczucia, poczucia własnej wartości, pewności siebie, zadowolenia z życia, poczucia wpływu na swoje sukcesy i niepowodzenia. W programie Promocji Zdrowia są również inne cele i zadania, które wiążą się z zadaniem priorytetowym i wzmacniają jego efekt.

W zakresie higieny osobistej – prowadzenie wykładów na temat chorób zakaźnych – przyczyn ich rozprzestrzeniania się i profilaktyki.

W zakresie żywności żywienia - co roku odbywają się mini sesje naukowe, przygotowane i prowadzone przez uczniów Technikum Żywienia i skierowany dla uczniów gimnazjum i ich rodziców.

W zakresie aktywności ruchowej i umysłowej – Nauczyciele WF-u, trenerzy popularyzują zdrowy styl życia poprzez wysiłek fizyczny. Cały czas działa klub sportowy „Technik Trzcinica”, skupiający szerokie grono młodzieży chętnej do uprawiania sportu, odważnie startującej w licznych zawodach, mających poczucie swojej wartości. Uczennice mają możliwość ćwiczenia aerobiku, mającego wpływ na kształtowanie zgrabnej sylwetki, co nie jest bez znaczenia dla samooceny i poczucia atrakcyjności. Podobną funkcję pełnią ćwiczenia na siłowni.

W zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy – uczniowie w formie pogadanek, prezentacji wizualnych pogłębiają wiedzę o zasadach pierwszej pomocy. Zaangażowani nauczyciele starają się uczulić na konieczność odważnego i prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Młodzież bierze udział w szkolnych i powiatowych konkursach w tym zakresie. Takimi konkursami są np. ”Pierwsza Pomoc”, „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”.

Uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w konkursach i olimpiadach Promocji Zdrowia organizowanych przez inne szkoły ponadgimnazjalne, PCK, Starostwo Powiatowe w Jaśle, SANEPiD.

W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie uczestniczyli w następujących konkursach:

Nazwa konkursu/olimpiady Nazwiska uczniów Osiągnięcia
Choroby człowieka – przyczyny,
leczenie, profilaktyka. Organizator
konkursu: Zespół Szkół nr.4
w Jaśle.
Monika Kuraś – III TŻ
Iwona Bielamowicz – III TŻ
II miejsce,
Dyplom uczestnictwa.
Konkurs profilaktyczny:
- plastyczny – Narkotyki
lepiej nie wchodzić.
Dagmara Bęben – IV TŻ,
Ewelina Barzyk – II TŻ.
Wyróżnienie,
Wyróżnienie.
Konkurs profilaktyczny
- test „W pętli uzależnień”.
Organizator: ZSB w Jaśle.
Kinga Paryś – IV TŻ. Dyplom uczestnictwa.
Olimpiada Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK.
Monika Kuraś – III TŻ. IV miejsce.

Główny koordynator mgr inż. Halina Czubik od lat prowadzi przy współpracy z SANEPIDEM w Jaśle programy profilaktyczne skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych takie jak:

  • Pierwotna profilaktyka powstawania wad cewy nerwowej
  • Profilaktyki raka piersi
  • „Trzymaj formę” skierowany do uczniów gimnazjum